Kursliste

Podklady pre maturantov

občianská náuka v angličtine pre 4. ročník

občianská nauka v angličtine pre 3. ročník

Diskuzie (nielen) o týchto témach:

  • (umelá) inteligencia
  • (s)vedomie
  • duša
  • archeológia
  • genetika
  • kritické myslenie
Hrnčeky so sebou!