2. Vetvenie

2.1. Vetvenie príkazmi if a else

 1. Pre zadaný vek age zistite:
  1. či je to dospelý,
  2. či ide o tínedžera, tj. je medzi 13 a 19 (vrátane).

 2. Obor Pažďuch má sedemmíľové boty. Vie v nich robiť iba sedemmíľové kroky. Chce ísť na návštevu za jednou z troch obrýň (Xaverka, Ygelitka a Zubatka). Obryne bývajú vo vzdialenosti x, y a z míľ. Obor potrebuje rozhodnúť, či môže aspoň jednu z obrýň navštíviť (tj. vyjde mu to presne na sedemmíľové kroky). Výstupom bude buď Choď na návštevu!, alebo Dnes to nepôjde.

 3. Napíšte program, ktorý do premennej pom vloží hodnotu True, ak jedno zo zadaných čísel x, y je práve o jednu väčšie než druhé, inak bude pom nepravda. Potom vypíšte hodnotu pom. Na poradí x, y by nemalo záležať.

 4. Policajt potrebuje pomoc s udelením pokút. Zašiel do baru a zistil vek (age) občana a to, či pije pivo (beer). Napíšte program, ktorý do premennej fine vloží True v prípade, že občan je maloletý a pije pivo, inak priradí do fine hodnotu False. Následne vypíšte jej hodnotu.

 5. Janko Hraško bol dnes trikrát skúšaný. Janko je šťastný, kedykoľvek dostane aspoň jednou lepšiu známku než trojku. Napíšte program, ktorý pre zadané známky a, b, c rozhodne, či je Janko šťastný.

 6. Kováč má okovať niekoľko koní a potrebuje zistiť, či má správny počet podkov. Napíšte program, ktorý zadaný počet podkov p a počet koní k vypíše, koľko podkov chýba či prevyšuje, alebo či je počet správne.

 7. Pre zadané logické hodnoty antigénového testu c a t (celé čísla 0 či 1) zistite:
  1. či je test platný,
  2. či je pacient pozitívny či negatívny,
  3. či je algoritmus čo najúspornejší pri svojom vetvení.
  výsledky testu

 8. Nájdite maximum:
  1. z dvoch celých čísel a, b zadaných na vstupe,
  2. z dvoch desatinných čísel a, b zadaných na vstupe – použite funkciu float(),
  3. z troch desatinných čísel a, b, c zadaných na vstupe,
  4. uistite sa, že bod (c) funguje správne a algoritmus je čo najjednoduchší.