3. Grafika

3.1. Obdĺžniky

Vyskúšajme si vytvorenie plátna na grafiku pomocou modulu tkinter, ktoré si priradíme do premennej vykres; príkazy na kreslenie spojujeme s premennou vykres. Najskôr si otvoríme nové okno príkazom vykres.pack(). Potom nakreslíme obdĺžnik príkazom vykres.create_rectangle(), kde ako parametre sú súradnice horného ľavého a dolného pravého rohu. Ak chceme plátno daných rozmerov, doplníme do generujúceho príkazu width a height.

   import tkinter
   vykres = tkinter.Canvas(width=600, height=400)
   vykres.pack()
vykres.create_rectangle(30, 30, 130, 130)
 1. Napíšte program, ktorý vedľa seba nakreslí dva štvorce so stranami 80 (pozície zvoľ podľa uváženia):

 2. Napíšte program, ktorý nakreslí dva veľké štvorce – jeden so stranou 100 a druhý 150. Štvorce majú spoločný stred:

 3. Napíšte program, ktorý z troch obdĺžnikov 150x50, 100x50 a 50x50 nakreslí takúto pyramídu:

 4. Zatiaľ sme kreslili jednoduché prázdne obdĺžniky. Takto nakreslíte obdĺžnik s farbou:
  import tkinter
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  canvas.create_rectangle(30, 30, 130, 130, fill='red')

  Pridajte do programu ďalšie 3 príkazy na kreslenie obdĺžnikov, aby sme dostali takýto obrázok:

  Ďalšie farby dostanete, ak namiesto slova 'red' napíšeš 'green', 'blue' alebo 'yellow'.

 5. Vytvorte nový program, ktorý nakreslí vlajku Holandska (pomer strán vlajky býva 2 : 3). Aký názov môže mať biela farba?

 6. Vytvorte program, ktorý nakreslí vlajku Írska s farbou 'orange':

 7. Nakreslite takýto obrázok:

  Na vlajku ktorého štátu sa obrázok podobá?

 8. Zo štyroch úzkych obdĺžnikov vytvorte takýto rámik:

 9. Nasledovný obrázok vznikol zo štyroch štvorcov. Prvý z nich má súradnice ľavého horného vrcholu [50, 50]. Napíšte program, ktorý ich nakreslí – zvoľte si ľubovoľné štyri rôzne farby (môžu byť iné ako na tomto obrázku):


 10. Nakreslite nórsku vlajku:

  Dokážete to urobiť tak, aby sa v bielych častiach nekrížili čierne čiary, tak ako je to na obrázku vpravo?

 11. Upravte nasledujúci program tak, aby sa nakreslil rovnaký obrázok, ale aby obsahoval iba 3 príkazy pre kreslenie obdĺžnikov:
  canvas.create_rectangle(90, 90, 150, 150, fill='yellow')
  canvas.create_rectangle(150, 90, 210, 150, fill='red')
  canvas.create_rectangle(90, 150, 150, 210, fill='green')
  canvas.create_rectangle(30, 90, 90, 150, fill='red')
  canvas.create_rectangle(90, 30, 150, 90, fill='green')

Farby v Pythonu