3. Grafika

3.2. Kreslenie s premennými

 1. Vytvorte nový program, ktorý nakreslí takéto dva dotýkajúce sa štvorce: oba majú dĺžky strán 100, pritom červený má ľavý horný roh v bode [50, 50] a modrý má ľavý horný roh v bode [150, 150].

 2. V premenných x, y sú uložené súradnice ľavého horného rohu štvorca. Dokonči program tak, aby si pomocou nich nakresli štvorec so stranou 100:

  import tkinter
  obr = tkinter.Canvas(width = 600, height = 400)
  obr.pack()
  x = 100
  y = 70
  obr.create_rectangle(x, y, x + ?, ?, fill='yellow')

 3. Napíšte program, ktorý použije štyri premenné x, y, sirka, vyska a podľa nich nakreslí obdĺžnik s ľavým horným rohom x, y a danou šírkou a výškou. Farbu si zvoľte.

  Napríklad sa nakreslí takýto obdĺžnik, ak v programe zadáme:

  x = 100
  y = 70
  sirka = 200
  vyska = 50
 4. Vytvorte program, ktorý nakreslí takéto štvorce:

  Majú rovnaký ľavý horný vrchol, jeho súradnice budú v bode (0,0). Štvorce sa postupne zmenšujú po 50 px. Použite cyklus. Môžete napokon doplniť farby pomocou premennej typu list, do ktorej si vopred napíšete zoznam farieb.

 5. Vytvorte program, ktorý nakreslí štvorec 150×150 px so stredom v bode (x, y). Upravte ho tak, že postupne nakreslí štvorce s týmto stredom, ktoré sa zmenšujú po 50 px.

 6. Päť farebných štvorcov leží tesne vedľa seba na jednej podložke. Veľkosti strán sú postupne 100, 80, 60, 40, 20. Napíšte program, v ktorom ľavý dolný vrchol prvého štvorca má súradnice x, y zadané používateľom:

 7. Nastavte si veľkosť plátna na 600×400 pixelov. Pomocou cyklu vytvorte pásiky široké 500 px a hrubé 50 px. Môžete napokon doplniť farby pomocou premennej typu list, do ktorej si vopred napíšete zoznam farieb.

 8. Predchádzajúcu úlohu zmeňte tak, že farby budú len dve a budú sa striedať. Aby zoznam farieb mohol mať len dve položky, použite párnosť na určenie farby.

 9. Zmenšite si plátno na 400×400 px. S použitím predchádzajúcich nápadov a dvoch cyklov vytvorte šachovnicu. Začnite kresliť hneď od počiatku (0,0).

 10. S použitím modulu random nakreslite 200 štvorcov s náhodne určenými stredmi. Môžete aj meniť ich veľkosť px a farbu.
  K vygenerovaní súradníc (a veľkosti štvorcov) sa hodí príkaz random.randint(a, b), kde a, b určujú interval generovaných hodnôt. Pozor, aby sa štvorce nekreslili za okraj!
  K náhodnému výberu farieb z premennej typu list možno použiť random.choice().

 11. S použitím funkcie na kreslenie okien nakreslite bytovku, ktorá má okná 50 px od seba. Príkaz na kreslenie čiary je create_line(x1, y1, x2, y2).