3. Grafika

Skúsme teraz uplatniť algoritmické myslenie pri práci s grafikou.

 • Vytvor nový program s týmto obsahom:

  import tkinter
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
 • Program spusti – na obrazovke uvidíš nové okno:

 • Zisti, či sa dá okno posúvať, meniť jeho veľkosť. Nakoniec toto nové okno zatvor.

  Tvoj program vyrobil grafickú plochu canvas. Slovo canvas budeš používať aj v ďalších príkazoch na kreslenie.
  súradnice okna tkinteru

 • Pridaj do svojho programu nový príkaz a program opäť spusti:

  import tkinter
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  canvas.create_rectangle(50, 70, 220, 150)