4. Cykly

Naučíme sa pracovať s cyklami, aby sme si usnadnili prácu, keď treba zopakovať nejaký krok viackrát.