4. Cykly

4.1. Cyklus for

 1. Pozrite si, ako vypíšeme čísla od 0 po 9 – vyskúšajte:
 2.   for i in range(10):
  print('číslo', i)
  Ak si to správne zapíšeme, program po spustení vypíše:
  číslo 0
  číslo 1

  číslo 9
 3. Čo treba v predchádzajúcom programe zmeniť, aby sa vypísali čísla:
  1. 0, 1, …, 10 – teda, aj číslo 10,
  2. 1, 2, …, 10,
  3. 2, 4, …, 20,
  4. 10, 20, …, 100 ?

  Vyskúšajte.

 4. Vytvorte program, ktorý vypíše pomocou for cyklu čísla a ich druhé mocniny:

 5. 0 na druhú je 0
  1 na druhú je 1

  2 na druhú je 4

  3 na druhú je 9

  4 na druhú je 16

  5 na druhú je 25

  6 na druhú je 36
 6. Máme takúto rozprávku:

 7. Na strome bolo 0 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 1 vrabcov
  Na strome bolo 1 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 2 vrabcov

  Na strome bolo 9 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 10 vrabcov

  Zapíšte ju pomocou for cyklu.

 8. Vrabce z predchádzajúcej rozprávky odlietajú – vymyslite program, ktorý to pomocou cyklu for porozpráva:

 9. Na strome bolo 10 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 9 vrabcov
  Na strome bolo 9 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 8 vrabcov


  Na strome bolo 1 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 0 vrabcov
 10. Vytvorte zo znaku * následujúce obrazce pomocou 10-krokového for cyklu:
 11. Načítajte slovo na vstupe do premennej slovo. Potom ho pomocou for cyklu:

  1. vypíšte slovo po jednotlivých písmenách pod seba,
  2. for i in slovo:
   print(i)

  3. vypíšte 1. písmeno, pod to prvé 2 písmená, pod to prvé 3 atď.
   (tip: použite novú premennú ozvena, kde si postupne pridávate písmeno za písmenom; na začiatku jej priraďte prázdny reťazec),

  4. vypíše slovo tak, že ho poprekladá medzerami, napríklad: j a b l k o,

  5. prerobte program malými úpravami tak, aby vypísal slovo pospiatočky.

 12. Máme kartičky s číslami od 0 po 9, ktoré chceme náhodne rozložiť po ploche. Vytvorte program, ktorý pomocou cyklu postupne nakreslí 10 takých kartičiek na náhodným pozíciách: 13. Číslo na kartičke nakreslíte takto:
   canvas.create_text(x, y, text=i, font='arial 30')
 14. Na chodníku je rozhodených päť bankoviek s hodnotami 10, 20, 30, 40 a 50. Napíšte program, ktorý také bankovky nakreslí pomocou cyklu for: 15. Pomocou sčítania nájdite:
  1. dvojnásobok čísla x zadaného na vstupe,
  2. stonásobok čísla x zadaného na vstupe,
  3. vynásobte dve čísla x, y zadané na vstupe
  4. zamyslite sa nad efektívnosťou algoritmu z bodu (c) a zlepši ho.

 16. Pomocou násobenia:
  1. umocnite na vstupe zadané číslo x na druhú,
  2. umocnite na vstupe zadané číslo x na 10,
  3. umocnite na vstupe zadané číslo x na exponent y daný na vstupe.