2. Vetvenie

2.2. Vetvenie príkazom elif

 1. Pre číselne zadaný mesiac m určite ročné obdobie. Použi vetvenie pomocou elif. Skontrolujte, či zadané m dáva zmysel.

 2. Napíšte program, ktorý rozhodne, kto vyhral v hre kameň-nožnice-papier. Ťahy zadáva používateľ prvými písmenami, napr. tah1 = "k", tah2 = "n". Skript má za úlohu vypísať gesto víťazného ťahu, alebo text Remíza.

 3. Na vstupe zistite výšku h [m] a váhu m [kg], ktoré sú typu float.
  1. vypočítajte BMI index podľa vzorca: \( i = \frac{m}{h^2}\) vypíš,
  2. podľa tabuľky vyhodnoťte proporcie:

   < 18,5 od 18,5 do 25 od 25 do 30 > 30
   podvýživa zdravé proporcie nadváha obezita