4. Cykly

4.2. Vnorené for cykly

Než začneme s vnorenými cyklami, naučíme sa jeden užitočný parameter príkazu print().

Vyskúšajte nasledujúce skripty:

print("Gymnázium")
print("Bilíkova")

Teraz použijeme parameter end:

print("Gymnázium", end = " ")
print("Bilíkova")

Môžete vyskúšať aj iný znak ako medzeru. Ako vidíme, end mení znak na konci vytlačeného reťazca. Ak nie je zadané inak, na konci vytlačeného reťazca je zalomenie riadka.

 1. Využite parameter end a pomocou dvoch do seba vnorených cyklov vypíšte čísla 1, …, 100. Na ukončenie riadka môžete využiť prázdny príkaz print():

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 2. Urobte tabuľku malej násobilky:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
  3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
  4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
  6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
  8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
  9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 3. Preštudujte si použitie zoznamov – premenných typu list. Potom napíšte program, ktorý prejde postupne položky zoznamu a každé slovo:

  1. napíše poprekladané medzerami,
  2. pospiatočky.