Pre písanie textu v editore je treba dobre ovládať prácu s klávesnicou. Na tejto stránke uvádzame zopár odkazov na užitočné zdroje informácií a cvičenia. Mal by si vedieť:

  • Prepínať rozloženie klávesnice.
  • Písať malé i veľké písmená s diakritikou.
  • Písať rôzne bežne užívané znaky.

Tieto dovednosti si môžeš overiť na webstránke o klávesnici.

 

 

Ďalej je užitočné vediet:

  • Vložiť akýkoľvek znak, hoci nie je na klávesnici.
  • Písať všetkými desiatimi. To sa môže človek sám naučiť napríklad v kurze pre samoukov. Otestuj si svoju rýchlosť.
  • Pozri si krátke a jasné vysvetlenie v anglickém videu, čo je ASCII kód a Unicode:
Vyskúšaj sa!
Prepíš ručne cvičný text o diakritike.

Last modified: Friday, 5 November 2021, 11:54 AM