1. Typografické zásady

Čo je to typografia? Mohli by sme zjednodušene povedať, že je to veda o tom, ako má správne vyzerať tlačený text. Ale nie je to zďaleka taká exaktná veda ako matematika. Typografia je z veľkej časti aj umením.

Typografické pojmy

V každom odbore sa človek musí naučiť základné pojmy. Pre práci s textovým editorom sa očakáva, že rozumieš nasledujúcim pojmom:

fontyPísmo (font) a jeho typy
 • veľkosť
 • rodina písma
 • serifové
 • bezserifové
 • kaligrafické
 • naklonené (oblique)
 • proporcionálne a neproporcionálneproporcionalne a neproporcionalne pismo
Rez písma
 • normálny
 • tučný
 • kurzíva
 • tučná kurzíva
kapitalky a verzalkyVarianty písma
 • verzálky (caps)
 • kapitálky (small caps)

Pre istotu si môžeš prejsť krátky prehľad základných pojmov na Wikipedii.

Typografické zásady

Dodržiavanie typografických zásad na jednej strane zaručí správne zalomenie textu, na druhej strane lahodí oku čitateľa. Preštuduj si zhrnutie typografických zásad, kde nájdeš zásady interpunkcie a písania pomlčky, čísiel a jednotiek. Podrobnejší výklad nájdeš na webu tvorim.net.sk.

Vyskúšaj sa!

Nájdi a zvýrazni 9 chýb v dokumente o Gerlachovskom štíte.